ING.ARCH.
ALENA VYCHODILOVÁ, Ph.D.


kontakt: +420 777 345 688    
email: vychodilova.arch@seznam.cz

Alena Vychodilová

Mám klasické architektonické vzdělání na FA VUT v Brně. V doktorandském studiu u prof. Rullera jsem získala titul Ph.D.

Jsem členem České komory architektů již od r.1994 s oprávněním projektovat pozemní stavby jakéhokoliv účelu a velikosti, navrhovat územní plány, zahradní a krajinářské úpravy a samozřejmě navrhovat také interiéry.

Jsem členem sdružení Czechdecoteam, které spojuje architekty a dodavatele interiérů. 

 

ROZSAH PROJEKTOVÉ ČINNOSTI (aktuálně do r.2016)

  • 67 architektonických studií, návrhů a projektů staveb, z toho 28 realizováno
  • 21 návrhů interiérů
  • 26 projektů územně plánovací dokumentace a urbanistických návrhů
  • 5 návrhů zeleně a drobné architektury

Zajímám se o spoustu věcí, které souvisejí s architekturou někdy jen vzdáleně. Hlavní zájem mám o to, jak stavby ovlivňují zdraví a prosperitu svých uživatelů. Mnohé tyto informace pocházejí z oblasti ezoterické (posvátná geometrie, feng šuej), jiné z oblasti technické (elektrosmog, technologie 3.tisíciletí) nebo z oblasti ekologické (přírodní materiály, síla místa).

Díky schopnosti detekovat energie pomocí automatické kresby, dokážu vyhodnotit klady a zápory místa a stavby, či překážky, které majitelům brání realizovat jejich sen.

Fakulta tělesné kultury UP Olomouc

Olomoucká univerzita zdědila v 90.letech řadu objektů po vojácích, v Neředíně dokonce po sovětské armádě. Areál na kopci nad městem byl postaven panelovou technologií a pro školství se budovy moc nehodily, protože......

Bytové domy

Aquapark Bohumín

Rodinný dům, soutěžní návrh

CELKOVÁ KONCEPCE

Dům je navržen jako jednopodlažní přízemní dům s plochou střechou členěný na 3 celky, které je možno upravovat dle měnících se potřeb rodiny.

Tyto celky lze stavět i na etapy s přihlédnutím k ...

Vědecká knihovna Olomouc

ZŠ Vrahovice

Rekonstrukce parku v Litovli