GEOMETRIE

Publikace

Výtvarná geometrie plus je určena všem architektům, designerům, výtvarníkům a studentům, kterým odhaluje geometrii jako zdroj výtvarných inspirací. Volně navazuje na předchozí publikaci vydanou poprvé v r.1967. Najdete zde něco z historie a teorie, většinu publikace však tvoří názorné konstrukce geometrických útvarů a jejich převedení do výtvarných děl.

Autor Prof.ing.arch. František Crhák byl dlouholetým pedagogem katedry designu VŠUP Praha. Spolupracovala jsem na úpravě a vydání knihy.

HARMONICKÉ PROPORCE

V tvarové koncepci většiny současných výrobků ve stavebnictví se uplatňují pravoúhlé útvary – obdélník, čtverec, kvádr, krychle. V historii architektury a výtvarného umění se vždy upřednostňovaly takové tvary, které svými proporcemi a vzájemnými proporčními vztahy vytvářely „libý“ estetický dojem. Nejznámějším takovým poměrem stran, který navozuje pocit tvarové harmonie, je proporce tzv. zlatého řezu, která je dána konstantou Ø=1,618 (poměr delší a kratší strany obdélníka).

Existují však i další proporce, kterým řada teoretiků umění připisuje určitou estetickou kvalitu. Ty se mohou v navrhování staveb uplatnit v případě, kdy nejde použít tzv. zlatou proporci 1:1,618 zvanou Auron. Mezi čtvercem (1:1) a dvoučtvercem (1:2) existuje 10 harmonických proporcí, které lze vyjádřit matematickými rovnicemi s použitím čísel 1,2,3,5 a jejich násobků, popř. odmocnin.