ZDRAVÉ BYDLENÍ

Co myslím pojmem ZDRAVÉ BYDLENÍ

Chceme-li zůstat zdraví, musíme vnímat naše obydlí jako další obal svého těla, který vytváří určitou atmosféru, formuje a vyzařuje energie díky svým proporcím a skladbě materiálu a tak zpětně působí na své obyvatele.

Ať už bydlíme ve městě na sídlišti, nebo na samotě u lesa, vždy se může najít něco, co ovlivňuje kvalitu bydlení a co pak působí na zdraví člověka. Ve městě to může být smogové ovzduší, vysoká koncentrace technických zařízení, na venkově např. pramen vody pod domem nebo materiály uvolňující škodlivé látky.

Tyto faktory se podílejí na celkové kvalitě energie uvnitř domu či bytu. Pocit, který vnímáme uvnitř bytu však není závislý jen na technických parametrech - významnou měrou se na něm podílejí i energie, které vytváříme my lidé a které se projevují v našich vztazích a způsobu života.

Jednotlivé vlivy rozděluji zhruba do dvou hlavních skupin:

Vlivy hmotné

  • horniny, půda, geopatogenní zóny
  • tvar krajiny, okolních budov a přírodních prvků
  • tvary a proporce domu, vzdálenosti
  • uspořádání místností, orientace ke slunci
  • materiály a technologie (elektromagn.smog)

Vlivy nehmotné

  • vztahy se sousedy
  • vztahy v rodině, astrologie
  • psychosomatické zóny
  • síla času
  • karma

Je zdravým bydlením myšleno feng-šuej?

Částečně ano.

Feng šuej se zabývá většinou z vyjmenovaných faktorů a posuzuje je z hlediska proudění energií. K tomu využívá specifickou obraznou řeč a popisuje vztahy mezi pěti formami energie (voda, dřevo, oheň, země, kov) o dvou polaritách (jin-jang). Tyto formy a jejich polarity pak vztahuje na všechny formy a děje ve vesmíru.

K tomu, abych vytvořila dobré prostředí pro sebe i své klienty, používám feng šuej jen částečně. Spoléhám se na vlastní schopnosti detekovat různé druhy energií, neboť jsem se řadu let věnovala jejich rozborům pomocí automatické kresby. I když najdeme něco, co by mohlo mít negativní vliv na kvalitu energií uvnitř domu, je potřeba vše posuzovat individuálně s ohledem na konkrétní uživatele. Vše se totiž neustále proměňuje a ne všechny lidské problémy je možné řešit pouze úpravou bytu. Dá se tím však mnohé ovlivnit.

Stavba domu začíná urbanismem

Dobrý návrh domu, který má vyzařovat pozitivní energie a udržovat tak zdraví svých obyvatel, začíná již výběrem pozemku a posouzením jeho energií. Ty jsou ovlivněny polohou pozemku v krajině, orientací ke světovým stranám, existencí okolních staveb, technických zařízení a porostů, prouděním větru na povrchu, vody pod zemí apod. Vhodným uspořádáním pozemku a různými opatřeními lze pozitivní energii posílit, nebo eliminovat škodlivé vlivy úplně.

 

Běžný způsob parcelace území pro výstavbu rodinných domů s minimem veřejných ploch

Stejné území s plochami pro hry a setkávání obyvatel, s veřejnou zelení okrasnou i užitkovou

Příklad menší skupinové zástavby s různými velikostmi domů a společně sdílenými funkcemi

Architektonicko - stavební řešení domu

Dům musí být nejen pěkný na pohled, ale musí uspokojit všechny smysly. Celkový dobrý pocit z domu a pocit, že tady jsem doma hned od prvního okamžiku, je dán mnoha faktory, z nichž nejdůležitější jsou uspořádání a proporce domu, odstranění negativních vlivů geopatogenních zón a elektrosmogu, zvolení vhodných materiálů a barevnosti. Pro správné vyladění energií uvnitř domu je také nezbytné zvolit vhodné technické a technologické vybavení.